RIS - River Information Services

Elektronisch melden (ERI) voor tankschepen

Inleiding

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) voert met ingang van 1 december 2018 een elektronische meldplicht in voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben.

De melding die in artikel 12.01 van het Rijnvaartpolitiereglement is voorzien, die kan plaatsvinden via de marifoon, via schriftelijke weg of via elektronische weg, moet met ingang van 1 december 2018 verplicht via elektronische weg plaatsvinden voor alle motortankschepen en samenstellen van één of meer motortankschepen en/of tankduwbakken en/of sleeptankschepen. De elektronische meldplicht, die tot nu toe alleen bestaat voor samenstellen en schepen met containers aan boord, wordt uitgebreid tot schepen die vaste tanks aan boord hebben.

Top

Referentiedocumenten

  • Besluit 2017-I-11 318 kB 158 kB 105 kB
  • Informatieblad “Elektronisch melden in de binnenvaart” (2015) 102 kB 111 kB 106 kB 107 kB
Top

Pers

Persberichten

  • De verplichting tot elektronisch melden wordt op 1 december 2018 van kracht voor de tankvaart, waarbij een tolerantietermijn van drie maanden wordt gehanteerd 664 kB 663 kB 651 kB
  • Verplichting tot elektronisch melden voor de tankvaart: overgangsperiode van drie maanden vanaf 1 december 2018 271 kB 272 kB 267 kB
  • Eektronische meldplicht voor tankschepen: 500 van de 1600 schepen hebben zich geregistreerd (mei 2018) 154 kB 158 kB 151 kB
  • Invoering van de elektronische meldplicht op de Rijn voor schepen met vaste tanks aan boord met ingang van 1 december 2018 (oktober 2017) 301 kB 297 kB 297 kB

BICSmail

  • Oktober 2018 [DE] [NL]
  • Juni 2018 [DE] [NL]
Top

FAQ – Veel gestelde vragen

Moet ik ter aanvulling via het NIF-kanaal melden, alhoewel ik me al elektronisch (bijvoorbeeld met BICS of andere mogelijkheden) gemeld heb?
Ja. Zodra er een aanleiding tot melden is, moet u zich aanvullend via de marifoon melden om de plaats van de melding en de vaarrichting ter vervollediging van de elektronische melding ter kennis te brengen.
Wat zijn aanleidingen tot melden?
Er is een aanleiding tot melden, wanneer u een meldgebied invaart, daaruit vaart, wanneer de meldgegevens zich tijdens de vaart wijzigen, er een onderbreking van vaart is die meer dan twee uur duurt of wanneer u een teken B.11 passeert.
Over welk gebied geldt voor alle schepen en samenstellen een elektronische meldplicht?
Het meldgebied strekt zich op de Rijn uit van Gorinchem tot Rheinfelden en over heel Nederland (BPR, Binnenvaartpolitiereglement).
Ik vaar met een tankschip van Rotterdam naar Bazel en los en laad een deel van de lading in Duisburg. Wat is mijn start- en doelhaven?
Mijn starthaven is Rotterdam en mijn doelhaven is Duisburg. Vervolgens is er een nieuwe elektronische melding met Duisburg als starthaven en Bazel als doelhaven.
Moet ik de diepgang in Nederland via de radio melden wanneer ik uit Duitsland kom terwijl ik ze daar al elektronisch gemeld heb?
Nee, vanaf 1 december 2018 hoef ik de diepgang niet meer via de radio te melden, aangezien voor de diepgang dan ook de elektronische meldplicht in werking treedt.
Waar kan ik meldprogramma’s krijgen?
U kunt informatie over meldprogramma's op de website van BICS en op www.binnenvaart.org vinden.
Ik heb technische problemen bij het invoeren of verzenden van elektronische meldingen. Tot wie moet ik me wenden?
Gelieve u te wenden tot de desbetreffende helpdesk van uw softwareleveranciers.
Moet ik me bij iedere verkeerscentrale afmelden?
Nee vanaf 1 december 2018 hoef ik me niet meer bij iedere verkeerscentrale af te melden.
Waarheen moet ik mijn elektronische melding zenden?
U moet de elektronische melding aan de desbetreffende bedrijfszetel (bijvoorbeeld IVS90 voor Nederland, verkeerscentrale Duisburg, verkeerscentrale Oberwesel, verkeerscentrale Gambsheim of verkeerscentrale Bazel) zenden, in het bevoegdheidsgebied waarvan u zich bevindt.
Mag de medewerker van een verkeerscentrale mijn meldgegevens aan derden (bijvoorbeeld aan de politie te water) doorgeven?
De gemelde gegevens zijn aan de specifieke voorschriften inzake de bescherming van gegevens onderworpen en mogen slechts onder de strenge voorwaarden van deze voorschriften aan derden (bijvoorbeeld in geval van averij aan de reddings- en hulpdiensten) doorgegeven worden.
Voor mij verzenden derden namens mij elektronische meldingen. Wat moet ik in acht nemen?
U moet zich aanvullend via de radio melden, om de plaats van melding en de vaarrichting ter kennis te brengen en indien nodig aan de operator in de verkeerscentrale terugmelden welke elektronische melding de meest actuele is en geldt.
Kan ik via de verkeerscentrale de blauwe kegels/lichten of het samenladingsverbod op mijn schip laten berekenen?
Nee. De schipper is verantwoordelijk voor de tekens die zijn schip en de lading van zijn schip betreffen.
Ik vaar van de Rijn in de Moezel of in tegenovergestelde richting. Moet ik mij zowel bij sluis Koblenz als bij de verkeerscentrale Oberwesel melden?
Dat is tot de aanpassing van de meldplicht aan de Moezel - uiterlijk 01.12.2019 - nog het geval. Hiertoe wordt afzonderlijk geïnformeerd, zodra de technische systemen bij de overheidsinstanties aan de Rijn en Moezel onderling compatibel zijn.

Top

Nuttige links

BICS


BICS – Nederlands Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem

Deze website is bedoeld voor gebruikers van BICS en anderen die betrokken zijn bij elektronisch melden in de binnenvaart. Schippers, (binnenvaart)bedrijven, vaarwegbeheerders, ontwikkelaars van RIS-technologie en andere geïnteresseerden treffen op deze site alle informatie aan over het Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem en verder de toepassingen en standaarden die hiermee samenhangen.


WSV


ELWIS – Duits elektronisch informatiesysteem voor de waterwegen

Via de elektronische vaarweginformatiedienst ELWIS wordt alle scheepvaartrelevante informatie voor de Duitse federale waterwegen gepubliceerd. Deze informatie is bedoeld om de veiligheid op het water te verhogen en de planning van reizen te vereenvoudigen. Bijzonder aan de publicaties in ELWIS is dat alle relevante informatie hier centraal beschikbaar is. Alle gepubliceerde informatie in ELWIS wordt regelmatig aan een kwaliteitsborgingsproces onderworpen om te zorgen dat de inhoud juist, actueel en volledig is. In ELWIS staat ook de abonnementsformule ELWIS-Abo tot beschikking. De gebruikers kunnen zich via deze service abonneren op bepaalde informatie uit ELWIS en deze afhankelijk van hun persoonlijke instellingen automatisch ontvangen per e-mail. Alle informatie die wordt gepubliceerd via ELWIS en ELWIS-Abo wordt gratis verstrekt door de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), de Duitse waterwegbeheerder en scheepvaartautoriteit.

Top

Fotobibliothek

Top