RIS - River Information Services

RIS - River Information Services

In de binnenvaart - net als in alle andere vervoerssectoren - is er een groeiende behoefte aan uitwisseling van informatie. Van bijzonder belang is daarbij de uitwisseling van verkeer- en vervoergerelateerde informatie, die tot een verhoging van de veiligheid en de efficiëntie van de binnenvaart bijdragen.

River Information Services (binnenvaartinformatiediensten) zijn de geharmoniseerde informatiediensten ter ondersteuning van het verkeers- en vervoersmanagement in de binnenvaart met inbegrip van de interfaces met andere vervoerswijzen. Met de RIS wordt beoogd tot een veilig en efficiënt verloop van het vervoer en dus tot een intensief gebruik van de binnenwateren bij te dragen. De RIS onderhouden weliswaar geen interne commerciële relaties met vervoersondernemingen, maar staan wel open voor betrekkingen met de handelssector.