Impressum

Impressum

Uitgever

Centrale Commissie voor de Rijnvaart
2, Place de la République - CS 10023
F-67082 Strasbourg
Telefoon: +33 3 88 52 20 10
Telefax: +33 3 88 32 10 72
E-Mail: ccnr@ccr-zkr.org

Top

Disclaimer

Deze internetpagina werd naar eer en geweten en met de nodige zorg opgesteld.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van deze internetpagina. De CCR wijst met name alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade die door gebruik van hier verstrekte informatie zou kunnen ontstaan.

De CCR kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor

  • eventuele technische storingen door het gebruik van deze internetpagina die te wijten zijn aan gebreken in documenten, formaten en dergelijke;
  • schade die bij het oproepen, downloaden of het gebruik van gegevens resp. software door computervirussen en dergelijke wordt veroorzaakt.

Deze internetpagina bevat links naar websites van andere aanbieders. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) kan noch verantwoordelijk, noch aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die via deze links opgeroepen worden. De CCR distantieert zich uitdrukkelijk van inhoud die in strijd is met de wet of indruist tegen de goede zeden.

Gebruikers van deze internetsite worden verzocht eventuele foutieve informatie of onvolledigheid aan de CCR te melden.

Top