Structuur en organen

Structuur en organen

De CCR is een internationale organisatie met een rechtspersoonlijkheid en eigen bevoegdheden.
 - Rechtskarakter en bevoegdheden

De CRR beschikt over een hiërarchie van besluitvormings- en werkorganen.
 - Organisatie

Het CCR-secretariaat is een internationale instantie voor de binnenvaart.
 - Secretariaat