Rivierencommissies

De CCR besteedt aandacht aan een nauwe samenwerking met de andere rivierencommissies.

De contacten met de Donaucommissie hebben een lange traditie. Beide organisaties nodigen elkaar uit voor hun plenaire vergaderingen en werkvergaderingen. Op 22 juni 2001 werd in het kader van een gezamenlijke vergadering van de twee Commissies een gemeenschappelijke verklaring aangenomen. 19 kB 20 kB 25 kB

In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst met de Moezelcommissie gesloten. 88 kB 120 kB 93 kB
In 2014 is deze samenwerking versterkt door middel van een nieuwe overeenkomst. 310 kB 311 kB

In 2001 werd een versterking van de samenwerking met de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn gesloten. 11 kB 10 kB 11 kB

Met de Savacommissie worden eveneens regelmatige betrekkingen onderhouden.