Besluitvormingsprocedure

Verzoeken van de zijde van de nationale delegaties of het scheepvaartbedrijfsleven en met betrekking tot de Rijnvaart worden ter kennis van de CCR gebracht. De plenaire vergadering behandelt deze of verwijst ze naar de gespecialiseerde comités, die, zonodig versterkt met deskundigen, nadere voorstellen uitwerken.

Besluitvormingsprocedure

De besluiten van de CCR worden door een groot aantal gespecialiseerde comités en groepen van deskundigen waarin de lidstaten vertegenwoordigd zijn, voorbereid. De besluiten worden voorgelegd aan de plenaire vergadering voor aanvaarding.

Comités en werkgroepen :

Comités en werkgroepen