Organisatie

Organisatie

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart is de oudste internationale organisatie van de moderne tijd. De oorsprong van de CCR gaat terug op het Congres van Wenen (1815).

Het Herziene Rijnvaartverdrag van 17 oktober 1868, meestal aangeduid met “Akte van Mannheim”, vormt de rechtsgrondslag van de CCR.

Vandaag de dag is de Centrale Commissie een moderne, internationale instelling met een secretariaat dat haar in staat stelt alle aangelegenheden die samenhangen met de binnenvaart op efficiënte wijze te behandelen.

De CCR doet dit in nauwe samenwerking met andere internationale organisaties die betrokken zijn bij het Europese vervoersbeleid, alsook met non-gouvernementele organisaties die actief zijn in de binnenvaart.

  • Leaflet 2744 kB 2756 kB 2757 kB 2787 kB