Reglementering

Reglementering

De activiteit van de CCR kent traditiegetrouw vier reglementeringssectoren

De reglementering van de CCR wordt continu ontwikkeld:

  • de CCR volgt de economische en technologische ontwikkelingen op de voet en past hieraan consequent zijn reglement aan;
  • de CCR was lange tijd de enige internationale instantie die bevoegd was om reglementen en voorschriften betreffende de binnenscheepvaart uit te vaardigen. Inmiddels zorgt die ervoor dat de reglementering in harmonie is met die van andere instanties, met name de Europese Unie, de ECE-VN en andere internationale scheepvaartcommissies.

De CCR is eveneens betrokken bij de uitwerking van andere voorschriften, regels of normen die de binnenscheepvaart of scheepvaart op de Rijn aangaan: