RIS-technologieën

Systemen voor technische en operationele realisatie van RIS

Voor de technische en operationele realisatie van een RIS-dienst zijn verschillende systemen beschikbaar in overeenstemming met de Richtlijnen en aanbevelingen voor binnenvaartinformatiediensten (RIS-richtlijnen):

 1. visuele navigatiehulpmiddelen;
 2. radarreflecterende navigatiehulpmiddelen;
 3. lichtseinen;
 4. mobiele telefoon (spraak en data, bijv. fax, SMS);
 5. GNSS (Global Navigation Satellite System – satellietvolgsysteem) voor de plaatsbepaling van schepen;
 6. VHF-marifoon;
 7. internet (e-mail, beschikbaar stellen van informatie);
 8. scheepsradar;
 9. walradar;
 10. CCTV-camera's aan wal (closed circuit television, d.w.z. bewakingscamera's);
 11. elektronische kaarten voor de binnenvaart (d.w.z. Inland ECDIS en IENC);
 12. tracking en tracingsysteem voor schepen (Inland AIS);
 13. meldingssysteem voor schepen (elektronisch melden).

Sinds kort worden de elektronische systemen voor de overdracht van berichten voor de binnenvaart ook als RIS-technologie aangemerkt.

Top

RIS-basistechnologieën

De waarschijnlijk verder belangrijkste technologieën voor de realisatie van RIS zijn

Top

RIS-sleuteltechnologieën

De RIS-sleuteltechnologieën nemen een centrale positie in bij de ter beschikking gestelde RIS-diensten. De RIS-sleuteltechnologieën zijn

Top

RIS-referentiegegevens

Het efficiënte en effectieve gebruik van de RIS-sleuteltechnologieën is gebaseerd op de specificatie en codering, formalisering en geharmoniseerd gebruik van referentiegegevens. De belangrijkste referentiegegevens zijn de gegevens van schepen en de RIS-index.

De gegevens voor de identificatie van een schip (Hull-data) worden in bijlage P van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn vermeld. Artikel 2.18 van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn omvat de voorschriften voor het genereren en gebruiken van de gegevens van schepen. Het meest belangrijke element van deze gegevens is het uniek Europees scheepsnummer (ENI).

Gegevens voor de identificatie van waterwegobjecten zijn gebaseerd op unieke codes voor de plaatsbepaling ervan. De RIS-index is een lijst van deze codes met aanvullende gegevens over de betreffende objecten, zoals hun naam, met vermelding van beperkende voorwaarden, zoals doorvaarthoogtes, evenals andere zaken.

data

 

Top