CCR-Reglementen

Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Rijnvaartpolitiereglement

 • [12/2018] 1543 kB 1502 kB 1208 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2018 ter herziening van versie 10/2018 281 kB 298 kB 311 kB
  • Losbladige uitgave versie 10/2018 ter herziening van versie 06/2018 261 kB 385 kB 493 kB
 • Uitbreiding van de elektronische meldplicht vanaf 1 december 2018
  - Besluit 2017-I-11 318 kB 158 kB 105 kB
 • Standaard voor een controlelijst voor het bunkeren van vloeibaar aardgas (LNG) Tankwagen - Schip Versie 1.0 276 kB 248 kB 712 kB 291 kB
 • Bevoegde nationale autoriteiten voor de verstrekking van informatie over het RPR 17 kB 18 kB 16 kB 18 kB
Top

Handboek voor de radiocommunicatie in de binnenvaart

Algemeen deel Rijn, Moezel en Donau

 • [06/2017] 566 kB 475 kB 484 kB

Regionaal Deel Rijn en Moezel

 • [02/2019] 517 kB 516 kB 634 kB
Top

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [10/2018] 1206 kB 1270 kB 1266 kB 233 kB
  • A5 - In het buitenland opgestelde, als gelijkwaardig erkende dienstboekjes 59 kB 58 kB 63 kB
  • D1 - Rijnpatent (model) 533 kB 533 kB 533 kB
  • D5 - Als gelijkwaardig erkend Vaarbevoegdheidsbewijs 4443 kB 3800 kB 4625 kB
  • D6 - Als gelijkwaardig erkende bevoegdheidsbewijzen voor de radarvaart 1222 kB 1252 kB 1467 kB

Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 van het RSP

 • [01/2017] 478 kB 465 kB 461 kB
 • Informatiebureaus voor bedrijfsgeneeskundige diensten en erkende artsen 36 kB 36 kB 36 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte en de uitbreiding van Rijnpatenten 31 kB 31 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de opschorting en de intrekking van Rijnpatenten 29 kB 30 kB 29 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de afgifte van dienstboekjes 71 kB 70 kB 71 kB
 • Kennis van de bemanningsleden van schepen die vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof gebruiken 26 kB 26 kB 27 kB
 • Bevoegde autoriteit voor de erkenning van cursussen voor deskundige voor de passagiersvaart 25 kB 24 kB 24 kB
 • Erkende basiscursus voor veiligheidskundige voor passagiersschepen 32 kB 32 kB 32 kB
 • Erkende opfriscursussen voor veiligheiddeskundigen voor passagiersschepen 46 kB 29 kB 30 kB
 • Verklaring eerste- hulpverlener van de reddingsorganisaties 583 kB 582 kB 580 kB
 • Niet rechtstreeks erkende bewijzen van opleidingen voor eerste- hulpverlener 58 kB 21 kB 21 kB
 • Rechtstreeks erkende opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 28 kB 65 kB 65 kB
 • Andere opleidingsbewijzen voor persluchtmaskerdrager 21 kB 21 kB 21 kB
 • Bevoegde autoriteiten voor de afgifte van verklaringen voor veiligheidspersoneel aan boord van passagiersschepen 24 kB 24 kB 24 kB

Tachografen - Erkende vakbedrijven voor de inbouw en controle overeenkomstig artikel 3.10 en bijlage A3 van het Reglement betreffende het Scheepvaartpersoneel op de Rijn

 • [01/2019] 38 kB 38 kB 38 kB
Top

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR)

Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn

 • [10/2018] 466 kB 456 kB 497 kB
  • Losbladige uitgave versie 10/2018 ter herziening van versie 12/2017 563 kB 587 kB 532 kB
  • Losbladige uitgave versie 12/2017 ter herziening van versie 12/2016 902 kB 723 kB 837 kB

Dienstinstructies voor de Commissies van Deskundigen

 • [10/2018] 2802 kB 2210 kB 1605 kB

Aanbevelingen aan de Commissies van deskundigen overeenkomstig artikel 2.19 van het ROSR

 • [05/2017] 985 kB 1262 kB 852 kB

Commissies van Deskundigen in de Rijnoeverstaten en België

 • [02/2019] 81 kB
line

Navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers

 • Bevoegde autoriteiten voor het toelaten van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties vóór 1.1.1990 23 kB 23 kB 23 kB 22 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers vóór 1.1.1990 22 kB 21 kB 22 kB 21 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties vanaf 1.1.1990 22 kB 18 kB 22 kB 17 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers vanaf 1.1.1990 16 kB 16 kB 16 kB 16 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers vanaf 1.12.2009 13 kB
 • Toegelaten navigatieradarinstallaties op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 12 kB
 • Toegelaten bochtaanwijzers op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 10 kB
 • Erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers 30 kB 29 kB 29 kB 29 kB
line

AIS-apparatuur

 • Bevoegde autoriteiten voor het toelaten van Inland AIS-apparatuur 10 kB 10 kB 10 kB 10 kB
 • Toegelaten Inland AIS-apparatuur 19 kB
 • Toegelaten Inland AIS-apparatuur op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 10 kB
 • Erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van Inland AIS-apparatuur 35 kB 35 kB 35 kB 36 kB
line

Boordzuiveringsinstallaties

 • Lijst van de voor het toelaten van boordzuiveringsinstallaties bevoegde autoriteiten 9 kB 10 kB 9 kB 10 kB
 • Technische diensten 8 kB 9 kB 9 kB 8 kB
 • Lijst van afgegeven typegoedkeuringen 12 kB 14 kB 14 kB 14 kB
 • Lijst van de toegelaten boordzuiveringsinstallaties op grond van gelijkwaardige typegoedkeuringen 20 kB
line

Motoren

Database

Top

Europees scheepsnummer (ENI)

Bevoegde autoriteit voor het afgeven van een Europees scheepsnummer (ENI)

 • [02/2019] 99 kB
Top