Samenwerking met het binnenvaartbedrijfsleven

Samenwerking met het binnenvaartbedrijfsleven

De nauwe samenwerking tussen het binnenvaartbedrijfsleven en de CCR is een wezenlijk kenmerk en belangrijke succesfactor van de Centrale Commissie.

Recentelijk heeft de CCR zich ingespannen om de van oudsher intensieve betrekkingen een formeler kader te bieden door de status van erkende niet-gouvernementele organisatie in te voeren en de Raadgevende Conferentie in het leven te roepen.