Internationale overeenkomsten

De Centrale Commissie staat aan de basis van vele verdragen of internationale overeenkomsten betreffende de scheepvaart, of heeft bijgedragen aan het aannemen daarvan.