Documenten om te downloaden

Goedkeuring van een guide of good practices met betrekking tot de stabiliteit bij het vervoer van containers in de binnenvaart

De CCR heeft een guide of good practices uitgebracht die in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven (ESO, EBU) en AQUAPOL tot stand werd gebracht. De guide is bedoeld om meer bekendheid te geven aan een aantal goede praktijken rond de stabiliteit bij het vervoer van containers in de binnenvaart en is voornamelijk gericht op schippers, maar ook bedoeld voor bemanningsleden van containerschepen of medewerkers van terminals of met controle belaste instanties. De guide biedt de schipper een aantal praktische en concrete adviezen om de stabiliteit van zijn schip te verbeteren en zodoende de veiligheid te verhogen.

De publicatie van deze guide is een concreet resultaat van de rondetafelconferentie die door de CCR op 5 september 2013 in Bonn over het onderwerp van de stabiliteit van containerschepen georganiseerd werd. In de guide worden good practices beschreven die ertoe bijdragen de veiligheid in de binnenvaart nog verder te verhogen, zonder de regelgeving op dit vlak aan te scherpen.

Stabiliteitsgids voor het containertransport in de binnenvaart 1045 kB 1048 kB 1035 kB 1118 kB

Top