Documenten om te downloaden

Informatie over de waterweg

Overzicht van het buiten bedrijf zetten van de sluizen in de Rijn en het Grand Canal d'Alsace

  • [06/2017] 80 kB 123 kB 80 kB

Profiel van de Rijn als waterweg

  • [06/2012] 370 kB 361 kB 364 kB 363 kB

Doorvaarthoogte van bestaande bruggen

  • [06/2012] 19 kB 19 kB 16 kB

Omstandigheden vaargeulen Rijn
Het beoogde profiel van de vaargeul (breedte, diepte) kan niet altijd worden aangehouden. Informatie over de beperkingen van de breedte en de diepte op de Rijn in Duitsland kan hier worden gevonden.

Waterstanden aan de scheepvaartrelevante peilschalen van de Rijn
Informatie over de huidige waterstanden kan hier worden gevonden.

Overzicht van links met informatie over de in en langs de Rijn gelegen beschermde gebieden (Natura 2000)

  • [08/2013] 16 kB 15 kB 15 kB
Top