River Information Services (RIS)

RIS-strategie

 • Samenvatting van de RIS-strategie 61 kB 55 kB 61 kB 91 kB
 • CCNR Protocol (30.5.2012) 9 kB 9 kB 8 kB
 • Strategie 318 kB 324 kB 300 kB
Top

Evaluatie van de implementatie van de verplichte uitrusting met een Inland AIS-apparaat en een visualiseringssysteem

 • CCNR Protocol (7.6.2018) 73 kB 93 kB 90 kB
 • Inland AIS-apparaten en systemen voor de weergave van elektronische kaarten op de Rijn - Conclusies en aanbevelingen 422 kB 377 kB 369 kB 359 kB
 • CCNR Protocol (7.12.2017) 74 kB 93 kB 89 kB
 • Inland AIS-apparaten en systeem voor de weergave van elektronische kaarten op de Rijn - Uitwerking online enquête 1795 kB 1707 kB 1713 kB 1667 kB
Top

RIS-Guidelines (PIANC/ZKR)

 • Guidelines Edition 3.0 (30.08.2012) 768 kB 758 kB 480 kB
 • Guidelines Edition 2.0 (5.02.2004) 309 kB 375 kB 388 kB 403 kB
 • CCNR Protocol (28.05.2003) 14 kB 13 kB 13 kB 22 kB
Top

RIS Index

 • Verslag over de “Joint Task Force on the RIS Index” 30 kB 31 kB 29 kB 26 kB
Top

Inland ECDIS

 • Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare apparaten voor de weergave van elektronische binnenvaartkaarten – Editie oktober 2021 2380 kB 2197 kB 2361 kB 2248 kB
 • Informatieblad 2014 1726 kB 1281 kB 1626 kB 1734 kB
 • Standard Edition 2.3 383 kB 368 kB 328 kB 317 kB
 • Standard Edition 2.0 407 kB 396 kB 318 kB 317 kB
 • Appendix to the Standard Edition 2.0 and 2.3 12 kB
 • Standard Edition 1.02 1233 kB 1159 kB 1148 kB 1126 kB
 • Electronic Navigational Charts for the Navigation Mode 90 kB 90 kB 90 kB 90 kB
 • Technical clarifications 2.3 141 kB 142 kB 139 kB 138 kB
 • Technical clarifications 2.0 21 kB 21 kB 21 kB 20 kB
 • Minimumeisen voor apparaten voor de weergave van elektronische binnenvaartkaarten met het oog op het gebruik van Inland AIS-gegevens aan boord van schepen 115 kB 119 kB 116 kB 117 kB
 • CCNR Protocol (31.05.2001) 10 kB 10 kB 12 kB 10 kB
 • CCNR Protocol (23.11.2006) 18 kB 18 kB 19 kB
line
 • Approved Inland ECDIS Equipment 10 kB
Top

Electronic Ship Reporting in Inland Navigation (ERI)

 • Informatieblad 2015 102 kB 111 kB 106 kB 107 kB
 • Standard Editie april 2013 (23.4.2013) 1277 kB 1285 kB 1314 kB 1069 kB
 • Standard Edition 1.2 (19.10.2006) 1561 kB 1531 kB 1506 kB 1485 kB
 • CCNR Protocol (21.11.2006) 22 kB 23 kB 22 kB
 • CCNR Protocol (28.05.2003) 56 kB 54 kB 56 kB
Top

Notices to Skippers

 • Informatieblad 2014 574 kB 551 kB 544 kB 549 kB
 • Webpages for Notices to Skippers 18 kB 18 kB 18 kB 17 kB
 • Standard Edition 3.0 1402 kB 1385 kB 1388 kB 1383 kB
 • Standard Edition 2.0 1300 kB 1215 kB 1279 kB 1279 kB
 • Standard Edition 1.2.1 1373 kB 1371 kB 1375 kB 1368 kB
 • CCNR Protocol (28.05.2004) 26 kB 32 kB 29 kB
Top

Vessel Tracking and Tracing / Inland AIS

 • Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare apparaten voor de weergave van elektronische binnenvaartkaarten – Editie oktober 2021 2380 kB 2197 kB 2361 kB 2248 kB
 • Informatieblad 2015 345 kB 390 kB 380 kB 341 kB
 • Leaflet “operational use inland AIS” 12 kB
 • Informatiedocument over Application Specific Messages (ASM), editie 1.1 46 kB 46 kB 49 kB 65 kB
 • Vessel Tracking and Tracing Standard Edition 1.2 355 kB 291 kB 293 kB 289 kB
 • Technical clarifications
  on Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Navigation, Edition 1.2 49 kB 49 kB 49 kB 49 kB
 • Vessel Tracking and Tracing Standard Edition 1.01 590 kB 755 kB 765 kB 757 kB
 • Technical clarifications
  on Vessel Tracking and Tracing Standard for Inland Navigation, Edition 1.01
  and Test Standard for Inland AIS, Edition 1.0 183 kB 209 kB 130 kB 182 kB
 • CCNR Protocol (31.05.2006) 27 kB 29 kB 25 kB
 • Test Standard for Inland AIS Edition 2.0 *) 194 kB 227 kB 196 kB 179 kB
 • Test Standard for Inland AIS Edition 1.01 229 kB 211 kB 206 kB 193 kB
 • Test Standard for Inland AIS Edition 1.0 183 kB 184 kB 177 kB 165 kB
 • CCNR Protocol (31.05.2007) 30 kB 30 kB
line
 • Inland AIS installation guidelines
 • Bescherming van persoonlijke gegevens bij het gebruik van Inland AIS-apparatuur: inventarisatie van de nationale regels 37 kB 32 kB 37 kB 35 kB

*) Het Comité Politiereglement van de CCR heeft de Editie 2.0 van de Teststandaard aangenomen op 16 oktober 2012. Het comité heeft tevens besloten dat de Teststandaard tegelijk met de publicatie van norm IEC 61993-2, editie 2, in werking zal treden. De publicatie vond plaats op 19 oktober 2012. Vanaf deze datum moeten de krachtens artikel 7.06, derde lid, van het ROSR voorgeschreven procedures voor de typegoedkeuring van Inland AIS-apparatuur op basis van Editie 2.0 van de Teststandaard worden uitgevoerd. Een Inland AIS-apparaat, waarvan de typegoedkeuring op editie 1.0 en 1.01 van de teststandaard is gebaseerd, mag uiterlijk tot en met 30.11.2015 worden ingebouwd en na deze datum nog worden gebruikt.

Top

Guidelines and criteria for vessel traffic services on inland waterways

 • VTS Guidelines 2006 88 kB 34 kB 34 kB 34 kB
 • CCNR Protocol (31.05.2006) 54 kB 53 kB 70 kB 12 kB
Top