Benoeming van mw. Katrin Moosbrugger in de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal van de CCR

08.10.2012

Mw. Katrin Moosbrugger is per 21 januari 2013 tot plaatsvervangend secretaris-generaal van de CCR benoemd door de delegaties van de lidstaten van de Centrale Commissie. Zij zal de functie van plaatsvervangend onderdirecteur voor de havens en binnenvaart, die zij sinds januari 2011 bekleedt bij het Franse ministerie van vervoer, neerleggen. Mw. Moosbrugger volgt in haar nieuwe functie dhr. Hans van der Werf op, die per 1 september 2012 tot secretaris-generaal van de CCR is benoemd.

Mw. Moosbrugger is een juriste gespecialiseerd in Frans, Duits en Europees recht. Zij is na haar studie aan de Franse hogeschool Ecole Nationale d’Administration of ENA (afstudeerjaar Léopold Sédar Senghor, 2004) aangesteld bij het Franse ministerie van milieu. Zij houdt zich sinds 2007 bezig met transportvraagstukken (met name havens en binnenvaart) en de milieuproblematiek in deze sector. Zij heeft actief bijgedragen aan de werkzaamheden van de Centrale Commissie in haar hoedanigheid van deskundige van Frankrijk, vooral met betrekking tot de toepassing van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI), in het kader waarvan zij de conferentie van verdragsluitende partijen heeft voorgezeten.

Mw. Moosbrugger, die zowel de Franse als de Duitse nationaliteit heeft, is verheugd deze nieuwe uitdaging te mogen aangaan binnen het secretariaat van een internationale organisatie, aangezien de transversale binnenvaartmissies die zij binnen de Centrale Commissie op economisch, sociaal en ecologisch vlak zal uitvoeren, volledig in het verlengde van haar vorige functies liggen.