Ongevallenonderzoek motortankschip “Waldhof” – Tussenverslag

09.01.2012

Het secretariaat van de CCR heeft – ter informatie van de internationale beroepssector – het voorlopig verslag (verkorte versie) van de commissie van de Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest over het onderzoek met betrekking tot het ongeval van het motortankschip “Waldhof” op 13 januari 2011 op de Midden-Rijn vertaald.

De commissie van de Wasser- und Schifffahrtsdirektion had aanvankelijk de intentie om nog voor het einde van het jaar 2011 een definitief onderzoeksverslag voor te leggen. Dit is echter onmogelijk gebleken, aangezien nog niet alle gevraagde expertises en onderzoeken afgesloten waren en ook de strafrechtelijke stukken van het openbaar ministerie van Koblenz nog niet ter beschikking stonden, zodat deze uitkomsten nog niet door de commissie in overweging genomen konden worden.

De Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest heeft – gezien de enorme publieke belangstelling in de regio en in de betrokken beroepssector – het voorlopig verslag (lange versie) inclusief de bijlagen met een algemene downloadmogelijkheid op internet ter beschikking gesteld (www.elwis.de).

138 kB 138 kB 138 kB 143 kB