CESNI neemt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) aan

14.12.2015

Tijdens de plenaire zitting van juni 2015 heeft de CCR een besluit aangenomen ter instelling van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart ("CESNI"). De instelling van dit nieuwe orgaan vloeit voort uit de wens van de Centrale Commissie en de Europese Unie om de governance op Europees vlak te versterken, met name daar waar het gaat om regelgeving voor de binnenvaart.

CESNI heeft tijdens de vergadering van 26 november 2015 in Den Haag de werkgroep voor de technische voorschriften voor binnenschepen (CESNI/PT) en de werkgroep voor de beroepskwalificaties (CESNI/QP) ingesteld, die de standaarden en beslissingen zullen voorbereiden die aan CESNI worden voorgelegd. CESNI heeft bovendien een eerste editie 2015/1 van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) aangenomen. Deze standaard legt de technische voorschriften vast die noodzakelijk zijn om de veiligheid van de binnenschepen te waarborgen. De standaard is beschikbaar in 4 talen (Duits, Engels, Frans, Nederlands) en herneemt de geharmoniseerde voorschriften van Richtlijn 2006/87/EG en het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). De standaard voorziet voor dit doel bepalingen met betrekking tot de bouw, inrichting en uitrusting van de binnenschepen, die worden aangevuld met bijzondere bepalingen voor bepaalde categorieën schepen, zoals passagiersschepen, duwstellen en containerschepen, en met instructies voor de toepassing van de technische standaard. ES-TRIN bevat overigens ook nieuwe voorschriften voor het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) als brandstof.

ES-TRIN is op zichzelf niet bindend. Voor de toepassing kunnen de CCR, de Europese Unie, andere internationale organisaties en de lidstaten van de CCR of de EU naar deze standaard verwijzen in hun respectieve wettelijke kaders.

De door CESNI aangenomen besluiten zijn beschikbaar op de volgende pagina, in afwachting van de ontwikkeling van de website van dit comité: www.cesni.eu