De CCR stelt een Europees comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (“CESNI”) in.

12.06.2015

Tijdens de laatste plenaire zitting heeft de CCR een besluit aangenomen ter instelling van CESNI, het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart. Dit besluit bevordert de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften en draagt op deze manier bij aan de «Visie 2018» van de CCR voor een duurzame ontwikkeling van de binnenvaart.

De instelling van dit nieuwe orgaan vloeit voort uit de wens van de Centrale Commissie en de Europese Unie om de governance op Europees vlak te versterken, met name daar waar het gaat om regelgeving voor de binnenvaart. In 2013 is daartoe al een administratieve overeenkomst tussen de Directeur-Generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie en de Secretaris-Generaal van de Centrale Commissie gesloten.

Dit comité zal bestaan uit deskundigen van de lidstaten van de Europese Unie en de Centrale Commissie en worden bijgestaan door de vertegenwoordigers van internationale organisaties die zich bezighouden met de binnenvaart. Een belangrijke plaats is ingeruimd voor de vertegenwoordigers van de verschillende binnenvaartactoren en het Europese binnenvaartbedrijfsleven.

Met de instelling van dit comité willen de Europese Commissie en de CCR een concrete bijdrage leveren aan de vereenvoudiging van de binnenvaartregelgeving, zodat de ervaring waar de CCR over beschikt, alle institutionele partners en betrokken spelers ten goede komt. CESNI zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van standaarden voor de technische voorschriften voor binnenvaartschepen en voor varend personeel en tevens zorg dragen voor verschillende uitvoeringsmaatregelen op de genoemde reglementaire gebieden.

De reglementaire kaders van de Europese Unie – momenteel worden nieuwe richtlijnen besproken – en van de CCR – Reglement Onderzoek schepen op de Rijn en Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn – zullen in de toekomst naar de door CESNI uitgewerkte standaarden verwijzen.

De constitutieve vergadering van dit nieuwe comité CESNI vond plaats op 17 juni in Straatsburg. Voorzien is dat de werkwijze en procedures van het comité voor het einde van 2017 geëvalueerd zullen worden.