Het gebruik van vloeibaar aardgas (LNG) in de Rijnen Europese binnenvaart: totstandkoming van een wettelijk kader

11.06.2015

Net als in andere vervoersdragers, zoals het wegvervoer, is men ook in de binnenvaart op de uitkijk naar alternatieve brandstoffen. Van de verschillende alternatieven is voor de binnenvaart vloeibaar aardgas (LNG – aardgas dat bij een temperatuur van -161 °C vloeibaar gemaakt is) het beste geschikt, aangezien de toepassing van LNG aan de ene kant minder risico’s voor de veiligheid met zich meebrengt dan bijvoorbeeld waterstof, en dit gas aan de andere kant een hogere calorische waarde heeft dan bijvoorbeeld gecomprimeerd aardgas (CNG).

In het licht van de evaluatie van de ervaringen met binnenschepen die bij wijze van test gebruik maken van LNG, heeft de CCR besloten de Rijnvaartreglementen aan te vullen om langs deze weg het noodzakelijk wettelijk kader te scheppen voor een regulier gebruik van LNG als brandstof in de Europese binnenvaart.

Dit reglementaire kader bevat eveneens voorschriften voor de schippers en bemanningsleden die varen op schepen die met LNG als brandstof worden aangedreven. Bemanningsleden moeten een aanvullende scholing doorlopen, die wordt afgerond met een examen dat door de bevoegde autoriteiten erkend is.

De CCR voldoet hierdoor eens te meer aan haar missie om de veiligheid en innovatie in de Rijn- en Europese binnenvaart door haar activiteiten en regelgeving te bevorderen.

Picture copyrights : Greenrhine