De Oostenrijkse vaartijdenboeken zullen vanaf 1 juli 2016 worden erkend op de Rijn

05.11.2015

De erkenning, op de Rijn, van vaartijdenboeken van derde staten die overeenstemmen met het model van de CCR is mogelijk sinds de aanvaarding van Besluit 2015-I-11 van 3 juni van dit jaar, onder de voorwaarde dat deze erkenning wederkerig is.

Oostenrijk is de eerste staat die geen lidstaat van de CCR is die van deze erkenning zal genieten. De erkenning is op verzoek van Oostenrijk verleend door de CCR en zal vanaf 1 juli 2016 effectief zijn. Oostenrijk effent op deze wijze de weg voor andere derde staten die van deze procedure gebruik wensen te maken.

Het bijhouden van een vaartijdenboek levert een essentiële bijdrage aan de veiligheid van de binnenvaart. Het vaartijdenboek maakt met name de controle mogelijk van de naleving van de vaar- en rusttijden door de bemanningsleden en van de aanwezigheid van de vereiste functies aan boord.