CCR Marktobservatie

26.09.2017

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) brengt voor het tweede, opeenvolgende jaar het jaarrapport uit van de marktobservatie in de binnenvaart in Europa. Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met de Europese Commissie. Ook deze keer heeft de nauwe samenwerking tussen de twee instellingen een rapport opgeleverd dat een zeer volledig beeld biedt van de marktsituatie. In het rapport wordt tevens beschreven welke ontwikkelingen zich in de Europese binnenvaart in de loop van 2016 hebben voorgedaan. Een inleidend voorwoord van de Europese Commissaris voor mobiliteit en transport, Violeta Bulc, en van de secretarisgeneraal van de CCR, Bruno Georges, onderstreept nogmaals de uitdrukkelijke Europese dimensie van deze publicatie.

ANALYSE VAN DE ONTWIKKELING OP DE BELANGRIJKSTE INTERNATIONALE WATERWEGEN IN EUROPA

De kern van dit jaarrapport wordt gevormd door de analyse van de ontwikkeling van de hoeveelheid goederen die over de Europese waterwegen vervoerd werden. In 2016 bedroeg het vervoer door de binnenvaart vrijwel 145 miljard tonkilometer, waarvan het leeuwendeel zich nog steeds afspeelt in de Rijnoeverstaten. In de publicatie wordt deze keer ingezoomd op de vervoerssegmenten, waarbij specifiek aandacht wordt geschonken aan het vervoer van containers. Het containervervoer in de Europese Unie is met 4.6% gestegen en ligt thans bij 15 miljard tonkilometer. Ook in het vervoer van passagiers, en dan met name het segment van de riviercruises, heeft de stijgende tendens zich in 2016 zonder onderbreking voortgezet : in totaal werden op de 335 cruiseschepen die op de Rijn, Donau, Seine, Elbe, Rhône en andere rivieren in de Europese Unie varen, 1,36 miljoen passagiers geteld.

ANALYSE VAN DE BEÏNVLOEDENDE ASPECTEN BUITEN DE SCHEEPVAART

Afgezien van de vervoersstromen biedt het rapport ook een analyse van de economische, sociale en ecologische omstandigheden, omdat dit drie factoren zijn die de binnenvaart in Europa beïnvloeden. Met een toegenomen industriële productie en wereldhandel, is de economische context gunstig. Dit heeft dan ook een positief effect op de vervoerssector die niet aan de binnenvaart voorbijgaat. De slechte oogsten in de zomer van 2016 in Frankrijk, maar ook het laagwater op de Rijn en Donau, leidden daarentegen tot een omgekeerd effect en hadden een negatieve impact op het binnenvaartvervoer. Het jaarrapport bevat verder een macro-economische analyse van de binnenvaartmarkt, waarin de nadruk gelegd wordt op een onderzoek van de binnenvaart en haar duurzame ontwikkeling binnen de ruimere context van het multimodale vervoer.

VOORBEELD VOOR DE SUCCESVOLLE SAMENWERKING OP EUROPEES NIVEAU

De publicatie van het jaarrapport van de marktobservatie van de Europese binnenvaart is een voorbeeld voor de succesvolle samenwerking op Europees niveau, waar alle spelers en stakeholders in de Europese binnenvaart bij betrokken zijn, inclusief de riviercommissies en de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

  • Persbericht 242 ko 174 ko 236 ko 233 ko

  • Jaarverslag 2017 242 ko 174 ko 236 ko 233 ko