EBU-UENF viert haar 10-jarig jubileum in het Palais du Rhin

24.01.2012

De Europese Binnenvaart Unie (EBU-UENF) heeft ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan op 17 januari 2011 haar jaarlijkse seminar georganiseerd op de zetel van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in Straatsburg.

Aan deze manifestatie hebben vertegenwoordigers van het Europese binnenvaartbedrijfsleven, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Commissie deelgenomen, met voordrachten van de voorzitter van de EBU-UENF, de heer André AUDERSET, de voorzitster van de CCR, mevrouw Edwige BELLIARD en de vicevoorzitter van de Europese Commissie, de heer Siim KALLAS.

Dit seminar stond, zoals de titel “Sailing Ahead” uitdrukte, in het teken van de innovatie. De verschillende sprekers hebben de absolute noodzaak verwoord om samen de concurrentiekracht van deze vervoerswijze te verbeteren. De heer Auderset heeft vooral de arbeidstijdenovereenkomst begroet die in het kader van de sociale dialoog is afgesloten. De heer Kallas heeft de nadruk gelegd op de benodigde versterking van de groene dimensie van de binnenvaart en een betere coördinatie tussen de verschillende instanties die de promotie van de Europese binnenvaart beogen. Ook mevrouw Belliard, die onlangs tot voorzitster van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart is benoemd, heeft in haar voordracht het belang van de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen benadrukt en in herinnering gebracht dat de CCR veel waarde hecht aan de versterking van deze samenwerking, vooral met de Europese Commissie, om de hele Europese binnenvaart te laten profiteren van de ervaring die voor de Rijnvaart is opgedaan. Mevrouw Belliard heeft meer in het bijzonder het veelomvattende onderwerp van de modernisering van de kwalificaties van het binnenvaartpersoneel genoemd, dat steeds vaker moderne instrumenten zoals simulators moet gebruiken, een project waarvoor alle partners nauw zouden moeten samenwerken.

(Foto: Mw. Edwige Belliard, voorzitster van de CCR, dhr. André Auderset, voorzitter van de EBU en dhr. Siim Kallas, vicevoorzitter van de Europese Commissie en bevoegd voor vervoer, tijdens het EBU-UENF seminar “Sailing Ahead” van 17 januari in het Palais du Rhin in Straatsburg)

Hieronder vindt u de voordrachten die in het kader van het seminar “10th anniversary EBU, SAILING AHEAD” zijn gehouden.

2016 kB