Sluiting van het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012)

27.09.2012

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 27 september 2012 een diplomatieke conferentie bijeengeroepen voor de herziening van het Verdrag van Straatsburg inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI). Deze conferentie heeft het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012) gesloten.

Deze herziening beoogt de verbetering van de juridische bescherming van de internationale binnenvaart en de uitkering van een adequate vergoeding aan de benadeelde partijen.

Het CLNI 2012:

  • voorziet de uitbreiding tot andere belangrijke vaarwegen – met name de Donau, Elbe, Oder en Sava – van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de binnenvaart, die momenteel praktisch alleen van toepassing zijn op de Rijn en nevenvaarwegen,
  • verhoogt de aansprakelijkheidsgrenzen en versterkt op deze wijze met name de bescherming van de passagiers in de passagiersvaart.

De aanvaarding van het Verdrag van Straatburg van 2012 wordt begroet door alle partijen, die zich in de vijf laatste jaren voor dit project hebben ingezet. De CCR verheugt zich over de implicatie van alle deelnemers van de conferentie, die een wezenlijke bijdrage aan de werkzaamheden hebben geleverd door de verrijkende uitwisseling van gezichtspunten en ervaringen. De secretaris-generaal van de CCR is opnieuw aangewezen als depositaris van het Verdrag van Straatburg van 2012, waarvan de inwerkingtreding voortaan van de ratificatieprocedures in de verschillende landen afhangt.

Fotos

138 kB 129 kB 122 kB 131 kB