De heer Hans van der Werf gekozen in de functie van secretaris-generaal van de CCR

01.06.2012

Straatsburg, 1 juni 2012.De delegaties van de lidstaten van de CCR zijn op donderdag 31 mei jongstleden overeengekomen om de heer Hans van der Werf met ingang van 1 september 2012 in de functie van secretaris-generaal van de CCR te benoemen.

De heer Van der Werf heeft de Nederlandse nationaliteit en is sinds 18 jaar plaatsvervangend secretaris-generaal van de CCR, na met name de directie van het CBRB (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart) en het algemeen secretariaat van de IVR (Internationale Vereniging het Rijnschepenregister) in Rotterdam te hebben gevoerd. De heer Van der Werf geniet een grote bekendheid in de kringen van de binnenvaart, waar zijn benoeming ongetwijfeld bijzonder gunstig ontvangen zal worden, en heeft zich onderscheiden in zijn functies binnen het secretariaat van de CCR met betrekking tot de behandeling van de economische vraagstukken. Hij heeft een essentiële rol gespeeld bij de uitwerking van de marktobservatie en bij het tot uitvoering brengen van het CDNI Verdrag (Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart).

De heer Van der Werf bekleedt tevens de functies van voorzitter van de juridische commissie van de IVR en van waarnemend voorzitter van de raad van bestuur van de VBW (Vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen). Hij zal de heer Jean-Marie Woehrling opvolgen, die deze functie sinds 14 jaar bekleedt en per 1 september 2012 met pensioen gaat.