Documenten om te downloaden

Workshop over „Walstroom bij ligplaatsen“

Context

Een emissievrije binnenvaart tegen 2050: om dit doel te bereiken ter bescherming van het milieu en het klimaat moeten niet alleen de voortstuwingen van de binnenvaartschepen in het vizier worden genomen, maar ook de stroomverzorging aan boord voor het gebruik van de installaties, bijvoorbeeld als het schip bij een ligplaats afgemeerd ligt. De problematiek rond de ligplaatsen langs de Rijn in stedelijke gebieden heeft duidelijk aangetoond dat er door verschillende partijen iets ondernomen moet worden. De uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen moet teruggedrongen worden, maar ook aan de geluidsoverlast zal iets gedaan moeten worden. Als binnenvaartschepen walstroom ter beschikking gesteld wordt, kan er al veel worden bereikt om emissies en lawaai te reduceren. Walstroom voor binnenvaartschepen bij de ligplaatsen zal ertoe bijdragen de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim en de Green Deal van de Europese Commissie te bereiken. Bovendien kunnen hierdoor voor de komende generaties binnenvaarschepen ook binnen een stedelijke context aantrekkelijke ligplaatsen behouden blijven.

Maar hoe moet deze transformatie bewerkstelligd worden? De workshop is bedoeld om voor deze uitdaging in de binnenvaart oplossingen aan te dragen door in te gaan op de eisen die stroomaanbieders en -gebruikers stellen aan technische standaarden, managementsystemen, betrouwbaarheid, het gebruik van de systemen in de praktijk en de noodzaak om gebruik te maken van dit soort diensten. Door de transformatie tot energie-hubs zal in de toekomst een bijzondere rol weggelegd zijn voor de havens.

Deskundigen van de CCR-lidstaten zullen berichten over hun ervaringen bij de planning, aanleg en exploitatie van walstroomaansluitingen. Ook de gebruikers van deze systemen zullen het woord krijgen om hun wensen en opmerkingen naar voren te brengen. De workshop wordt samen met viadonau – de Oostenrijkse BV voor waterwegen - georganiseerd, om ook met partijen uit het Donaugebied een vakinhoudelijke discussie te kunnen voeren, en zal plaatsvinden in Straatsburg.

De workshop is bedoeld voor vaarweg-, sluis-, havens- en terminalbeheerders, de exploitanten van ligplaatsen en overslagplaatsen, het scheepvaartbedrijfsleven, stroomproducenten en stroomnetexploitanten, alsmede voor riviercommissies en andere internationale binnenvaartorganisaties.

Klik op deze link om u in te schrijven (wachtwoord: CCNR2022workshop):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CCNR_and_viadonau_workshop_shore_power_at_berths

Top

Save the date

  • Save the date - 3 februari 2022 - Workshop over „Walstroom bij ligplaatsen“ 1017 kB 1022 kB 1013 kB 1012 kB
Top

Programma

  • Programma 275 kB 277 kB 285 kB 278 kB
Top