Documenten om te downloaden

Workshop over „Walstroom bij ligplaatsen“

Context

Een emissievrije binnenvaart tegen 2050: om dit doel te bereiken ter bescherming van het milieu en het klimaat moeten niet alleen de voortstuwingen van de binnenvaartschepen in het vizier worden genomen, maar ook de stroomverzorging aan boord voor het gebruik van de installaties, bijvoorbeeld als het schip bij een ligplaats afgemeerd ligt. De problematiek rond de ligplaatsen langs de Rijn in stedelijke gebieden heeft duidelijk aangetoond dat er door verschillende partijen iets ondernomen moet worden. De uitstoot van broeikasgassen en andere verontreinigende stoffen moet teruggedrongen worden, maar ook aan de geluidsoverlast zal iets gedaan moeten worden. Als binnenvaartschepen walstroom ter beschikking gesteld wordt, kan er al veel worden bereikt om emissies en lawaai te reduceren. Walstroom voor binnenvaartschepen bij de ligplaatsen zal ertoe bijdragen de doelstellingen van de Verklaring van Mannheim en de Green Deal van de Europese Commissie te bereiken. Bovendien kunnen hierdoor voor de komende generaties binnenvaarschepen ook binnen een stedelijke context aantrekkelijke ligplaatsen behouden blijven.

Maar hoe moet deze transformatie bewerkstelligd worden? De workshop is bedoeld om voor deze uitdaging in de binnenvaart oplossingen aan te dragen door in te gaan op de eisen die stroomaanbieders en -gebruikers stellen aan technische standaarden, managementsystemen, betrouwbaarheid, het gebruik van de systemen in de praktijk en de noodzaak om gebruik te maken van dit soort diensten. Door de transformatie tot energie-hubs zal in de toekomst een bijzondere rol weggelegd zijn voor de havens.

Deskundigen van de CCR-lidstaten zullen berichten over hun ervaringen bij de planning, aanleg en exploitatie van walstroomaansluitingen. Ook de gebruikers van deze systemen zullen het woord krijgen om hun wensen en opmerkingen naar voren te brengen. De workshop wordt samen met viadonau – de Oostenrijkse BV voor waterwegen - georganiseerd, om ook met partijen uit het Donaugebied een vakinhoudelijke discussie te kunnen voeren, en zal plaatsvinden in Straatsburg.

De workshop is bedoeld voor vaarweg-, sluis-, havens- en terminalbeheerders, de exploitanten van ligplaatsen en overslagplaatsen, het scheepvaartbedrijfsleven, stroomproducenten en stroomnetexploitanten, alsmede voor riviercommissies en andere internationale binnenvaartorganisaties.

Klik op deze link om u in te schrijven (wachtwoord: CCNR2022workshop):
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CCNR_and_viadonau_workshop_shore_power_at_berths

Top

Persbericht

 • Online-workshop van de CCR en viadonau “Walstroom bij ligplaatsen” 285 kB 290 kB 287 kB 285 kB
Top

Programma

 • Programma 275 kB 277 kB 285 kB 278 kB
Top

Presentatie

 • Opening van de workshop 345 kB
  Markus Grewe, Voorzitter van het Comité Infrastructuur en milieu van de CCR
 • Begroetingswoord 764 kB
  Yann Quiquandon, Commissaris van de Franse delegatie van de CCR
 • Begroetingswoord 79 kB
  Hans-Peter Hasenbichler, Directeur viadonau
 • Key-note-speech: De energietransitie in de binnenvaart – Eveneens een uitdaging voor de infrastructuur 573 kB
  Raphaël Wisselmann, Hoofdingenieur van de CCR
 • Focus op de wal: Standaarden voor de aansluitingen aan walstroom in havens en bij ligplaatsen 875 kB
  Roelof Weekhout-Gunsing, Nederlandse delegatie bij de CCR
 • Focus op het schip: Europese standaarden voor stroomaansluitingen in de binnenvaart 656 kB
  Bruno Delannoy, Ghimar Merhy, Bureau Veritas
 • Ervaringen met het gebruik van walstroomaansluitingen 605 kB 607 kB
  Leny van Toorenburg, EBU/ESO
 • Arbeidsgeneeskundige aspecten bij de planning van walstroomaansluitingen 2703 kB
  André Stäudtner, Berufsgenossenschaft Verkehr, Duitsland
 • Exploitatie van walstroomaansluitingen en betaling via de CDNI Eco-kaart 612 kB
  Loet de Hooge, CDNI
 • De energie-autarkische waterweg – Uitrol van walstroomvoorzieningen in Oostenrijk 1911 kB 1444 kB
  Hans-Peter Hasenbichler, Directeur viadonau
 • Een efficiënt en duurzaam walstroomgebruik, een schreeuw tot samenwerking en standaardisatie 2240 kB
  Ben Quintelier, Belgische delegatie bij de CCR
 • Pilotproject „Walstroomaansluitingen voor de binnenvaart” van de Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) – eerste ervaringen en vooruitblik 1518 kB 1520 kB
  Christian Kleine, Duitse delegatie bij de CCR
 • Walinfrastructuur voor het omwisselen en opladen van een batterijsysteem voor de binnenvaart 1740 kB
  Shaun White, Current Direct
 • OPS (Onshore power supply): Uitdagingen en lessen vanuit havenperspectief 652 kB
  Turi Fiorito, EFIP
Top