De CCR lanceert het Observatorium voor de binnenvaart in Europa: www.inland-navigation.org!

05.11.2014

De toegang tot betrouwbare en relevante informatie is onontbeerlijk voor de goede werking en duurzame ontwikkeling van de binnenvaart in Europa. Om aan deze toenemende behoefte te voldoen, heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een nieuw instrument voor de internetgebruikers ontworpen: het Observatorium voor de binnenvaart in Europa, dat toegankelijk is onder www.inland-navigation.org.

Dit webplatform heeft tot doel de internetgebruikers zo efficiënt mogelijk toegang te geven tot de gezochte informatie of de bevoegde instelling op binnenvaartgebied. Het Observatorium voor de binnenvaart in Europa biedt niet alleen algemene informatie over de infrastructuur, bemanningen, opleidingen en marktanalyses, maar behandelt ook gespecialiseerde en technische onderwerpen zoals de beleidsopties voor een duurzame ontwikkeling, innovatie, O&O en het reglementaire kader voor de binnenvaart in Europa. Het Observatorium heeft zowel het grote publiek als de schippers en beleidmakers als doelgroep, met essentiële informatie voor het grote publiek om een beter begrip te krijgen van de perspectieven die door de binnenvaart worden geboden en sectorgerichte informatie en links naar gespecialiseerde websites voor de schippers en de openbare en particuliere beleidmakers. De website is in eerste instantie alleen in het Engels beschikbaar, maar de uitwerking van een Duitse, Franse en Nederlandse versie wordt overwogen.

Het Observatorium voor de binnenvaart in Europa valt binnen het doel “Informatie” van het actieplan Vision 2018 dat de CCR in december 2013 heeft vastgesteld voor de bevordering van de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart in Europa en ligt in het verlengde van de online databank voor LNG-projecten in de binnenvaart. Deze databank is sinds oktober 2013 een bijzonder gewaardeerd pilotproject dat voortaan ook bij het Observatorium wordt ondergebracht, onder INNOVATION & TECHNOLOGIES> LNG.

Het Observatorium voor de binnenvaart in Europa wordt verder ontwikkeld aan de hand van de behoeften van de stakeholders en de nieuwe informatie die de komende maanden of jaren beschikbaar komt. Eventuele partners die aan dit instrument wensen bij te dragen worden door de CCR uitgenodigd contact met het secretariaat op te nemen om samen de mogelijkheden te onderzoeken. Wij stellen het op prijs uw eventuele op- en aanmerkingen of suggesties voor de ontwikkeling van het Observatorium voor de binnenvaart in Europa per e-mail te ontvangen op het volgende adres: c.hurbourque@ccr-zkr.org.