Die Präsidentin der ZKR tauft das MS „Greenrhine“, ein zu 100 % mit LNG betriebenes Tankschiff, das künftig auf dem Rhein verkehren soll

03.09.2013

Mevrouw Edwige Belliard, voorzitster van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), had de eer om op dinsdag 3 september 2013 te Rotterdam het tankschip Greenrhine van de Nederlandse rederij Interstream Barging te dopen. Zo is zij doopmoeder van een van de eerste vier tankschepen die voor 100% zijn aangedreven door LNG (vloeibaar aardgas), geworden.

De ontwikkeling van dit model tankschip, dat in de eerste plaats voor het vervoer van aardolieproducten en chemische producten is bestemd, heeft twee jaar gevraagd. De tewaterlating van de Greenrhine komt na die van Greenstream, in maart jongstleden, dat het eerste schip was van de serie van vier door de rederij gebouwde schepen met een nieuw systeem van energieverzorging.

Aangezien voor de voorziening van de vier elektrische generatoren uitsluitend LNG wordt gebruikt, produceert de Greenrhine, volgens de door de bouwer verstrekte gegevens, 25% minder CO2 en 80% minder stikstofoxide (NOx) en is het verbruik van de geproduceerde energie aanzienlijk efficiënter. De uitstoot van zwavel (SO2) en van roetdeeltjes is nihil en de geluidsoverlast voor de omwonenden van de Rijn beduidend minder. Al deze redenen bevestigen dat het in de vaart brengen van dit type schepen een enorme vooruitgang betekent voor de binnenvaart.

De CCR steunt de door de sector genomen initiatieven ten gunste van de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart actief en beschouwt de vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen als een van de essentiële onderdelen hiervan. Zodra de eerste projecten voor het gebruik van LNG in februari 2011 werden aangekondigd heeft de CCR deze projecten dan ook onderzocht en begeleid, met het oog op het bevorderen van technologische innovatie en het waarborgen van hoge veiligheidsstandaarden voor de binnenvaart. Inmiddels heeft de CCR reeds toestemming verleend voor de exploitatie op de Rijn van acht schepen die LNG gebruiken, en de ontwikkeling van de technische en bedrijfsmatige voorschriften voor het gebruik van deze brandstof en voor een uitgebreider gebruik van LNG behoort tot de prioriteiten van haar huidige werkprogramma.

De CCR is zich tevens bewust van de toekomstperspectieven voor de binnenvaart, die door het gebruik van deze alternatieve brandstof worden geboden. Daarom heeft de CCR in november jongstleden besloten de nodige steun aan de sector te bieden om aldus innovaties te bevorderen, informatie-uitwisseling te stimuleren en projecten te coördineren. De binnenkort online beschikbare gemeenschappelijke gegevensbank van LNG-projecten voor de Europese binnenvaart, is een van de eerste concrete realisaties van deze inzet.

In haar toespraak heeft mevrouw Belliard benadrukt dat de ontwikkeling van schepen die LNG als brandstof gebruiken in lijn is met een beleid dat de vermindering van de ecologische voetafdruk van de Europese binnenvaart beoogt. Frankrijk rekent de duurzame ontwikkeling van de Europese binnenvaart namelijk tot de prioriteiten van haar tweejarige voorzitterschap van de CCR, dat eind dit jaar afloopt. Met het congres van de CCR, gewijd aan het thema “bijeenbrengen van de competenties voor een duurzame binnenvaart”, dat op 3 en 4 december 2013 te Straatsburg zal plaatsvinden, wordt dit tweejarige voorzitterschap afgerond. De CCR zal van de gelegenheid gebruik maken om zowel de reeds door de sector geboekte vooruitgang op het gebied van duurzame ontwikkeling als de oriëntaties die de duurzame ontwikkeling in de komende jaren moeten waarborgen, onder de aandacht te brengen.