Nieuwe overeenkomst voor de promotie van de binnenvaart in de Europese Unie

22.05.2013

De Directeur-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie (DG MOVE) en de Secretaris-generaal van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) hebben vandaag in Brussel een administratieve overeenkomst ondertekend die de samenwerking tussen de twee instellingen zal versterken. De gemeenschappelijke doelstellingen beogen een optimale marktwerking voor de binnenvaart te garanderen en de hindernissen op te heffen die een bredere inzet van deze vervoerswijze in de weg staan.

Deze administratieve overeenkomst betreft drie belangrijke samenwerkingsgebieden:

  • de ontwikkeling van de technische voorschriften voor de binnenvaartschepen,
  • de modernisering van het bekwaamhedensysteem voor het varend personeel en
  • de ontwikkeling van de marktobservatie voor de binnenvaart in Europa.

Deze nieuwe samenwerkingsvorm zal de doelmatigheid van het respectieve beleid van beide instellingen op dit gebied optimaliseren, vooral door een betere afstemming van hun prioriteiten en de aanvaarding van nieuwe gemeenschappelijke referentiestandaarden voor hun reglementaire kaders. De binnenvaartsector heeft behoefte aan een coherent en efficiënt kader om haar potentieel volledig te kunnen benutten en zal profiteren van een dergelijke samenwerking.

In het werkdocument “Towards NAIADES II” uit mei 2012 onderkennen de diensten van de Europese Commissie de noodzaak om de internationale samenwerking in de binnenvaartsector te versterken. De grotere inzet van de kennis en ervaring van de CCR op bepaalde gebieden en de rationalisering van de reglementaire kaders via de instelling van gemeenschappelijke structuren worden ingegeven door het huidige administratieve akkoord en liggen in het verlengde van de eerder genoemde oriëntatie.

Volledige tekst van de administratieve overeenkomst:

41 kB 41 kB 23 kB 25 kB