Ongevallenonderzoek van motortankschip ‘Waldhof’ – eindverslag

17.04.2013

Het secretariaat van de CCR heeft – ter informatie van de internationale beroepssector – het eindverslag (verkorte versie) van de commissie van de Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest over het onderzoek met betrekking tot het ongeval van het motortankschip ‘Waldhof’ op 13 januari op de Midden-Rijn vertaald.

Het met 2.400 ton zwavelzuur beladen motortankschip ‘Waldhof’ kapseisde op 13.01.2011 in de afvaart naar de locatie Sankt Goar. Het Duitse Bondsministerie voor Verkeer, Bouw en Stadsontwikkeling (BMVBS) heeft op 31.01.2011 opdracht gegeven aan de Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest (WSD SÜDWEST) om parallel aan en ter aanvulling van het onderzoek van het Openbaar Ministerie het ongeval van motortankschip ‘Waldhof, in overeenstemming met de bepalingen van de betrokken regelgeving inzake maritieme veiligheid, te onderzoeken.

Met dit onderzoek werd uitsluitend beoogd de omstandigheden van het ongeval, de (in)directe oorzaken van het ongeval en de eventuele zwakke punten van de veiligheidssystemen vast te stellen. De Commissie van Deskundigen van WSD SÜDWEST heeft het eindverslag op 08.01.2013 aan het BMVBS voorgelegd. De Wasser- und Schifffahrtsdirektion Südwest heeft – gezien de enorme publieke belangstelling – het verslag (in verschillende versies) inclusief de bijlagen en verdere informatie op Internet ter beschikking gesteld. Het geheel kan via www.elwis.de worden gedownload.

1157 kB 1160 kB 1156 kB 1347 kB