Erkenning door de CCR van de niet door Rijnoeverstaten afgegeven beroepskwalificaties voor de school van Děčín (CZ) en CERONAV (RO)

12.02.2016

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft de mogelijkheid om niet door Rijnoeverstaten afgegeven beroepskwalificaties te erkennen. Na de ondertekening van een administratieve overeenkomst met de autoriteiten van de Tsjechische Republiek en met Roemenië is de beroepskwalificatie van matroos die verkregen is aan de school van Děčín (Tsjechische Republiek) en bij de CERONAV (Roemenië) onder bepaalde voorwaarden vanaf 1 december 2015 erkend.

Om te mogen varen op de Rijn moeten de matrozen van deze scholen met hun, nu erkende diploma’s, zich echter eerst richten tot hun bevoegde nationale autoriteiten, want het zijn deze nationale autoriteiten die bevoegd zijn om in het door de CCR erkende dienstboekje in te schrijven dat de beroepskwalificatie “erkend is overeenkomstig artikel 3.02, derde lid, onderdeel a) van het RSP”.

Bij controles is het deze inschrijving in het dienstboekje dat als bewijs geldt.