Documenten om te downloaden

“Gebundelde vaardigheden voor een duurzame binnenvaart”

Het 5de Congres van de CCR

In het gebouw van de Maison de la Région Alsace in Straatsburg vond op 3 en 4 december jongstleden het vijfde congres van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) plaats. Het thema van het congres, dat werd voorgezeten door Frankrijk, was “Het bijeenbrengen van de competenties voor een duurzame binnenvaart”.

Meer dan tweehonderd deelnemers kwamen bijeen om zich te buigen over de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart. Twee rondetafelgesprekken waren speciaal gewijd aan de sociale dimensie. Aan het congres en de opstelling van het programma ging meer dan een jaar intensieve inhoudelijke voorbereiding vooraf.

Top

“Visie 2018: Voor een duurzame binnenvaart”

Ter gelegenheid van dit vijfde congres heeft de CCR de Visie 2018 voorgesteld, een document waarin de strategische beleidslijnen voor de komende vijf jaar zijn vastgelegd. De doelstellingen zijn ambitieus maar realistisch en zullen zeker bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de binnenvaart op ecologisch, sociaal en economisch vlak. Tegelijkertijd zal dit initiatief ten voordele van de Europese Rijn- en binnenvaart de uitvoering van het actieprogramma NAIADES II van de Europese Commissie ondersteunen, waarbij tevens rekening zal worden gehouden met de moeilijke economische situatie waarin de sector zich bevindt. De Visie 2018 nodigt alle betrokken partijen uit om de krachten te bundelen, zodat de acht grote strategische doelstellingen binnen een tijdsbestek van vijf jaar gerealiseerd kunnen worden. (Meer informatie over het initiatief vindt u op de website www.vision-2018.org).

Top

Programma

 • Programma 2139 kB 2142 kB 2134 kB
Top

Presentaties, toespraken en films

 • Openingstoespraak van mw. Belliard 56 kB
 • Toespraak van dhr. Kovarik 14 kB
 • Presentatie van dhr. Theologitis 1986 kB
 • Film “De attractiviteit van de binnenvaartberoepen, een essentiële dimensie voor de duurzame ontwikkeling van de sector”
 • Presentatie van dhr. Backsteen 3336 kB
 • Presentatie van mw. Augustijn 57 kB
 • Presentatie van dhr. Yoon 962 kB
 • Presentatie prof. dr. dr. Radermacher 51 kB 47 kB 47 kB
 • Film “De Visie 2018 voor de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart”
 • Afsluitingstoespraak van mw. Belliard 85 kB
 • Toespraak van dhr. Woehrling 19 kB 19 kB 18 kB
Top

Persbericht

 • De CCR lanceert de Visie 2018 op haar vijfde internationale congres 55 kB 78 kB 39 kB 65 kB
Top

Fotoalbum

Top