Conferentie van de Patentexamencommissies van de lidstaten van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart op 10 november 2011 te Berlijn

 • Verslag van de conferentie 64 kB 98 kB 65 kB
 • Examenmodaliteiten in de verschillende lidstaten
 • Aantal in 2011 afgegeven vaarbewijzen en dienstboekjes

 

Presentatie

Gebruik van de computer voor het afleggen van examens

 • Examen per computer in België 841 kB
  Dames DE SMET et SCHRIJVERS, onderneming CRONOS
 • Examenorganisatie in Nederland 349 kB
  Mw. HARKES, CCV

Stabiliteit van schepen

 • Opleiding op dit vlak in Nederlandse scholen 116 kB
  Dhr. VAN ROOZENDAAL, OCB

Praktijkexamen en simulator

 • Praktijkexamen in Frankrijk 13163 kB
  Dhr. GRIES, Voorzitter van de Franse examencommissie
 • Het geplande praktijkexamen in Nederland 2573 kB
  Dhr. VAN ROZENDAAL, OCB
 • Lopende werkzaamheden in de CCR met betrekking tot simulatoren 1185 kB
  Mw. KRATEL, WSD West, Münster
Top