COVID-19

Informatie over de Rijnvaart in verband met COVID-19

[Status: 14 januari 2021]

[Status: 7 mei 2020, 17.00 uur]
Met ingang van zondag 10 mei, vanaf 21.00 uur, wordt de nachtelijke bediening van de sluizen op de Duits-Franse Bovenrijn hervat en zullen dus alle sluizen op de Rijn weer 24 uur per dag en 7 dagen per week in bedrijf zijn. 278 kB 300 kB 269 kB 275 kB

[Status: 31 maart 2020, 14.00 uur]
De exploitanten van de desbetreffende sluizen (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), Voies navigables de France (VNF) en Électricité de France (EDF)) hebben afgesproken het bedrijf van de sluizen te onderbreken tijdens de nachtelijke uren, namelijk van 21.00 tot 5.00 de volgende ochtend. Het nachtelijke sluisbedrijf wordt voor het eerst gestaakt in de nacht van 1 op 2 april. Het nachtelijke sluisbedrijf zal worden hervat zodra de bijzondere beschermende maatregelen voor het sluispersoneel overbodig zijn geworden en weer voldoende personeel beschikbaar is.
Deze regeling geldt voor alle sluizen tussen Kembs en Iffezheim. De districtscentrales en de meldpunten aan de Rijn blijven echter overal in bedrijf. De exploitanten van de sluizen zullen ervoor zorgen dat voldoende ligplaatsen beschikbaar zijn voor de schepen die in de nacht bij deze sluizen aankomen.
De maatregelen worden genomen om de gezondheid van de medewerkers te beschermen en de exploitanten gedurende de hele periode van de crisissituatie operationeel te houden.

[Status: 23 maart 2020, 17.30 uur]
De CCR heeft in het kader van de COVID-19-pandemie uitzonderlijke maatregelen genomen om een goed prestatieniveau in de Rijnvaart te waarborgen en de goede werking van de logistieke keten in stand te houden.
Het besluit dat op maandag 23 maart 2020 is aangenomen, treedt onmiddellijk in werking. Naast het beheer van de infrastructuur en de geldigheid van de certificaten en verklaringen voorziet dit besluit in maatregelen voor het vrije verkeer van de bemanningen. In de bijlage is een verklaring voor de bemanningsleden opgenomen.

CCR

 • Persbericht - Hervatting van het nachtelijk schutbedrijf op de Bovenrijn in het kader van de COVID-19-pandemie (07.05.2020) 278 kB 300 kB 269 kB 275 kB
 • Uitzonderlijke maatregelen in het kader van de Covid-19-pandemie - Toepassing van de overgangsbepalingen voor het Certificaat van Onderzoek (29.04.2020) 139 kB
 • Persbericht - Onderbreking van het nachtelijk schutbedrijf op de Duits-Franse Bovenrijn in verband met de Covid-19-pandemie (31.03.2020) 462 kB 474 kB 461 kB 452 kB
 • Besluit - Uitzonderlijke maatregelen van de Centrale Commissie in het kader van de Covid-19-pandemie (23.03.2020) 237 kB 191 kB 190 kB
 • Verklaring voor de dienstreis van een schipper of een bemanningslid in de binnenvaart die aan de controleautoriteiten overhandigd moet worden (23.03.2020) 174 kB

Newsletter

 • Weekly Newsletter n°7 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (02.06.2020) 194 kB
 • Weekly Newsletter n°6 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (14.05.2020) 295 kB
 • Weekly Newsletter n°5 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (28.04.2020) 218 kB
 • Weekly Newsletter n°4 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (22.04.2020) 256 kB
 • Weekly Newsletter n°3 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (15.04.2020) 198 kB
 • Weekly Newsletter n°2 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (06.04.2020) 259 kB
 • Weekly Newsletter n°1 - Rhine navigation in the context of COVID-19 (31.03.2020) 180 kB
 • Analysis - Economic impacts of the COVID-19 crisis on European inland navigation (27.03.2020) 279 kB
Top

CESNI

Top

CDNI

 • Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) - COVID-19-pandemie
Top

Duitsland

Top

België

Top

Frankrijk

 • Ministère de la transition écologique et solidaire - Courrier portant sur l’adaptation des agréments nécessaires à la poursuite des activités dans les transports terrestres et maritimes pendant l’état d’urgence sanitaire (20.04.2020) 1398 kB
 • VNF - Avis à la batellerie n°FR/2020/01597 (31.03.2020) 549 kB
 • PAS – Avis à la batellerie n°FR/2020/01534 (25.03.2020) 30 kB
 • Voies navigables de France (VNF) Alertes
Top

Nederland

 • ILT - Verklaring m.b.t. Covid-19 (31.03.2020) 151 kB 677 kB
 • SAB - Corona update
Top

Zwitserland

 • Coronavirus/COVID-19 - Schifffahrtsschalter - Einschränkung Öffnungszeiten (20.11.2020) 127 kB
 • Coronavirus/COVID-19 - Hinweise für Einreisende in die Schweiz und angepasste Vorgaben Schutzkonzept für Patentprüfungen (16.11.2020) 122 kB
 • Coronavirus / COVID-19 - Radarpatentprüfungen 2020 (05.11.2020) 176 kB
 • Coronavirus/COVID-19 - Eingeschränkte Dienstleistungen / Wartezeiten (22.10.2020) 133 kB
 • Vorgehen bei COVID-19-Fällen und Verdachtsfällen auf Fahrgastschiffen auf dem Rhein (03.07.2020) 167 kB
 • COVID-19: Informationen für die Schifffahrt und Hafenwirtschaft
Top

Internationale organisaties

Europese Unie

Danube commission

Moselkommission/Commission de la Moselle

International Sava River Basin Commission

CEE-ONU

International Transport Forum (ITF)

Top

Andere documenten

Top