bestelformulier

 Persoonlijke Informatie
 Uw naam*
 Bedrijf
 Telefoon
 Email*
 Verzendadres
 Adres*
 Stad*
 Postcode*
 Land*
 Publicaties
Aanwijzing Hvh   Prijs in €
 
Règlement de police pour la navigation du Rhin
Rheinschifffahrtspolizeiverordnung
Rijnvaartpolitiereglement
Guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure
Handbuch Binnenschifffahrtsfunk
Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin (RPN)
Verordnung über das Schiffspersonal auf dem Rhein (RheinSchPersV)
Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP)
Instructions de service aux autorités compétentes conformément à l'article 1.03 du RPN
Dienstanweisungen nach § 1.03 RheinSchPersV an die zuständigen Behörden
Dienstinstructies voor de bevoegde autoriteiten overeenkomstig artikel 1.03 van het RSP
Règlement de visite des bateaux du Rhin
Rheinschiffsuntersuchungsordnung
Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn
Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung von gefährlichen Gütern auf Binnenwasserstraßen (ADN) - ADN 2021
Totaal in €:
 Opmerkingen
 Beveiligingscode
WHV5F
 * = Verplichte velden
 Algemene voorwaarden

BETALING
Gelieve het totaalbedrag op de volgende bankrekening over te maken en uw naam en bestelnummer te vermelden. De bestelnummers worden, nadat u uw bestelling heeft verstuurd, automatisch naar het door u vermelde e-mailadres gezonden.
Rekeninghouder :
APC COMMISSION CENTRALE POUR NAVIGATION DU RHIN
Palais du Rhin - 2 Place de la République - CS 10023 - F-67082 Strasbourg
IBAN: FR76 3008 7330 0100 0102 8040 159
BIC: CMCIFRPP
Adres: CIC Strasbourg, 14 rue de la Nuée Bleue, F-67000 Strasbourg.
Uw bestelling wordt verzonden zodra wij uw betaling hebben ontvangen!

VERTROUWELIJKE OMGANG
De door u opgegeven informatie wordt uitsluitend voor de verzending van uw bestelling gebruikt. Deze informatie wordt door ons niet opgeslagen of voor een ander doeleinde gebruikt.